Khoái Châu giao ban đẩy mạnh công tác cấp GCN và trao GCN QSDĐ tồn đọng sau dự án VLAP

Khoái Châu giao ban đẩy mạnh công tác cấp GCN và trao GCN QSDĐ tồn đọng sau dự án VLAP

Ngày 23/11, UBND huyện Khoái Châu tổ chức hội nghị giao ban đẩy mạnh công tác cấp GCN và trao GCN QSDĐ tồn đọng sau dự án VLAP. Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí UVBTV huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, Thị Trấn và công chức địa chính xây dựng.
Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị
Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành các Công văn và nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cấp GCN và trao GCN QSDĐ tồn đọng sau dự án VLAP. Theo thống kê của văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Khoái Châu từ đầu năm 2022 đến 21/11/2022 toàn huyện đã trao đươc 9.794 GCN trong đó số GCN đất ở đã trao là 1.185 GCN, GCN đất nông nghiệp đã trao là 8.609 GCN. Số lượng GCN Vlap tồn đọng chưa trao là 27.083 GCN, trong đó 24.171 GCN đất nông nghiệp và 2.912 GCN đất ở. Hiện nay, đã có 3 xã Dạ Trạch, Hàm Tử, Chí Tân đã rà soát và lập danh sách đề nghị thu hồi đối với các trường hợp GCN Vlap đã cấp sai.
          Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương cũng đã trình bày tiến độ cấp GCN và trao GCN QSDĐ tồn đọng sau dự án VLAP và nêu những khó khăn vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp về việc cấp giấy CNQSDĐ, trao GCN tồn đọng tại đơn vị, địa phương mình trong thời gian tới.
            Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Thắng, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với Phòng tài nguyên môi trường hướng dẫn các xã về trình tự thủ tục lập hồ sơ thu hồi và đính chính đối với các giấy chứng nhận cấp sai. UBND các xã, thị trấn chủ động phân công cho cán bộ địa chính và các các bộ trưng dụng khác thuộc UBND xã thực hiện nhiệm vụ rà soát, lập hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận đã cấp sai của dự án Vlap. Các xã, thị trấn  xử lý công tác cấp GCN và trao GCN QSDĐ tồn đọng sau dự án VLAP chậm nhất đến ngày 31/12/2022.
 

Hoàng Huyền

Trung tâm VH&TT huyện