Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu

Mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu

Căn cứ Quyết định số 6740/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt hình thức thi tuyển, kế hoạch thi tuyển và kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu; Quyết định số 6741/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Khoái Châu về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu.
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, Văn phòng Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên, Văn phòng HĐND-UBND huyện Khoái Châu, Báo Hưng Yên đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trên Báo về việc thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu, nội dung như sau:
1. Tên công trình: Nhà văn hóa trung tâm huyện Khoái Châu.
2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: UBND huyện Khoái Châu.
3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi; Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp.
4. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển từ ngày   18/11/2022 tại UBND huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên (thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 19/12/2022 tại UBND huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên (thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng....vv) tại địa chỉ: UBND huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên (thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
Người liên hệ: Ông Lê Hải Nam – Phó chủ tịch UBND huyện; Điện thoại: 0221.626.119 (hoặc ông Hoàng Văn Tính - Thành viên tổ kỹ thuật, điện thoại: 0977.711.393)
Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển.
UBND huyện Khoái Châu rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi.
Tài liệu đính kèm: 1063_UBND_KTHT_16_11_2022.pdf

Nguyễn Thắm

UBND huyện