NHCSXH huyện Khoái Châu thực hiện giám sát hoạt động tại điểm giao dịch các xã, thị trấn bằng hệ thống camera.

NHCSXH huyện Khoái Châu thực hiện giám sát hoạt động tại điểm giao dịch các xã, thị trấn bằng hệ thống camera.

Bằng các việc làm thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, khách quan, Dân chủ tại các buổi giao dịch ở các xã, thị trấn trong huyện Khoái Châu. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai sử dụng hệ thống camera giám sát tại 100% điểm giao dịch trên địa bàn toàn huyện.
Với các làm này, hệ thống camera giám sát đã ghi lại hỉnh ảnh trong quá trình giao dịch thu nợ, thu lãi và cho vay tại buổi giao dịch ở các xã, thị trấn
Hệ thống camera lưu động đi vào hoạt động đã tạo nhiều thuận lợi trong việc xử lý các sự cố đột xuất. Điểm nổi bật là hệ thống camera giám sát giúp cho lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội từ TW đến huyện đều có thể theo dõi, chỉ đạo trực tuyến diễn biến hoạt động các buổi giao dịch tại các điểm giao dịch xã, thị trấn. Việc giám sát kịp thời có thể từng bước chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong quá trình tổ chức hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn. Từ đây, hoạt động các buổi giao dịch xã từng bước được nâng cao chất lượng, nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Góp phần tích cực bảo đảm an ninh, an toàn tài sản của ngân hàng CSXH huyện nói chung và tổ giao dịch lưu động nói riêng. Bên cạnh đó cũng góp phần bảo vệ tài sản của người dân, khách hàng đến giao dịch./.

Quang Tuấn

Trung tâm VH&TT huyện