Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 11/2022

1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh, ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là, gây hậu quả nghiêm trọng. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tiêm chủng vắc- xin Covid-19 cho các lứa tuổi theo khuyến cáo của Sờ Y tế, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ và Adeno virus trên trẻ nhỏ để phòng tránh nguy cơ lây lan trong cộng đồng.
2. Tiếp tục đôn đốc các xã Bình Minh, Ông Đình, Thuần Hưng hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu, các xã Đông Tảo, An Vĩ, Thành Công, Đông Kết, Bình Kiều, Dân Tiến, Việt Hoà hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao. Làm việc với đoàn của tỉnh về thẩm định nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.
3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP, chương trình hỗ trợ làng nghề, hỗ trợ HTX, tổ hợp tác, cơ giới hoá.
4. Họp bình xét và ra Quyết định về việc công nhận danh hiệu Làng Văn hóa năm 2022.
5. Đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và Kế hoạch tuyển quân của huyện. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022).
6. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện đối với bậc Tiểu học.
7. Kiểm tra, nắm bắt tình hình chặt chẽ mọi diễn biến để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Chú trọng triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu
8. Rà soát, lập danh sách người cao tuổi đề nghị chúc thọ, mừng thọ, danh sách nhận quà tết cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
9. Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức trong các cơ quan, đơn vị... (giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% viên chức đưa ra ngoài trả lương ngân sách nhà nước; thực hiện sáp nhập trường Tiểu học với trường THCS trên địa bàn 3 xã: Thuần Hưng, Đại Tập, Bình Kiều trong năm 2022...)

Nguyễn Thắm

UBND huyện