Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2022

Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2022

Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện trong năm 2022 được thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong thời kỳ mới.
Công tác xử lý vi phạm xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp được chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, toàn huyện đã giải toả 1.533 trường hợp (128 công trình xây dựng khác, 120 nhà ở, 286 nhà tạm, 376 chuồng trại, 600 lều lán). Trong tổng số có 275 trường hợp vi phạm sau 01/7/2014 phải giải toả theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay các xã, thị trấn đã xử lý được 222/275 trường hợp (đạt 81%).
Ủy ban nhân dân huyện quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt. Tính đến tháng 10/2022, tổng số giấy chứng nhận toàn huyện đã cấp được là 2.668 giấy, trong đó: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấọần đầu được 427 giấy chứng nhận (đất ở 401 GCN, đất nông nghiệp 26 GCN); cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 2.241 giấy chứng nhận; đã xử lý được 122 trường hợp đất dôi dư, thu 14.802.757.418đ về ngân sách. So với cùng kỳ năm 2021, tổng số GCN đã cấp tăng 597 trường hợp, đã trao thêm được 10.039 GCN theo dự án Vlap (dự án VLAP còn tồn đọng là 36.051 GCN chưa trao).
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn
huyện, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó có các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện.
06 dự án xây dựng khu dân cư mới để đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở do huyện làm chủ đầu tư với tổng diện tích 23,74 ha. Trong đó, xã Đông Tảo đã hoàn thành xong việc đấu giá QSDĐ giai đoạn 1, các vị trí khác tại xã Hồng Tiến, Bình Kiều, Đông Kết, An Vỹ đang từng bước giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật. 21 dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở do xã làm chủ đẩu tư với tổng diện tích 54,77 ha. Trong đó, 2 xã Thần Hưng và Thị trấn Khoái Châu đã hoàn thành xong việc đấu giá; xã An Vỹ và Đông Kết đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, các vị trí khác từng bước hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Rác thải sinh hoạt được thu gom, tập kết tại các bãi rác của xã, thôn và được xử lý bàng chế phẩm vi sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, bước đầu đà khắc phục được tình trạng tồn đọng rác thải, gây ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Thắm

UBND huyện