Tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Khoái Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 21/12, huyện Khoái Châu tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND huyện…
Các đại biểu của tỉnh, của huyện dự và chỉ đạo Hội nghị
Năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Khoái Châu đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 17,112 tỷ đồng, giá trị thu trên 1ha đất canh tác đạt 245 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 2,26%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,61%, 76,91% số hộ sử dụng nước sạch, 49/68 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong năm trên địa bàn huyện đã thu hút được 13 dự án đề xuất vào huyện, 6 dự án đề nghị tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch. 21 sản phẩm nông nghiệp xếp hạng sao OCOP. Đời sống của Nhân dân được nâng cao; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Đ/c Phạm Xuân Thắng -  Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị
Năm 2023, huyện tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ trọng tâm ở các khu vực trọng điểm, trung tâm. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong đó, phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất tăng 9,32%; giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác ước đạt 250 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 88 triệu đồng/người/năm; phấn đấu xây dựng mới 5 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận lại 11 trường đạt chuẩn quốc gia...
Đ/c Hoàng Văn Tựu - Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
Để thực hiện các mục tiêu trên, huyện Khoái Châu đề ra các giải pháp chủ yếu như: Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, huyện giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây duengj nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh...
Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện Khoái Châu thảo luận, xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng; đại diện các ngành chức năng của huyện đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện… 

Hoàng Huyền - Thanh Bình

Trung tâm VH&TT huyện