Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Đồng Tiến, Dân Tiến, Đại Hưng và Bình Kiều

Khoái Châu ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Đồng Tiến, Dân Tiến, Đại Hưng và Bình Kiều

Ngày 19/12, UBND huyện Khoái Châu huy động lực lượng ra quân thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất tại xã Đồng Tiến, Dân Tiến, Đại Hưng và Bình Kiều. Chỉ đạo buổi ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và kiểm đếm bắt buộc có Đ/c Lê Hải Nam, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Buổi ra quân, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất đối với 04 hộ gia đình, cá nhân tại xã Đại Hưng; 16 hộ gia đình, cá nhân tại Xã Đồng Tiến để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 09 hộ, gia đình, cá nhân để thu hồi đất thực hiện “Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT”; tại xã Bình Kiều cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 12 hộ gia đình, cá nhân để thu hồi đất GPMB thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở.

Trong thời gian trước khi tiến hành ra quân kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất, UBND huyện đã tập trung, tuyên truyền vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đến nay, các hộ gia đình tại xã Đồng Tiến, Dân Tiến, Đại Hưng và Bình Kiều không chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Bởi vậy, UBND huyện đã triển khai lực lượng để tiến hành trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ gia đình trên theo phương án đã được phê duyệt. Sau một thời gian, công tác kiểm đếm bắt buộc và thu hồi đất đã hoàn thành, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ./.

Hoàng Huyền – Thanh Bình – Đào Mến

Trung tâm VH&TT huyện