Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 9/2022

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 9/2022

  1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của tỉnh, ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là, gây hậu quả nghiêm trọng. Đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tiêm chủng vắc- xin Covid-19 cho các lứa tuổi theo khuyến cáo của Sở Y tế, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó khi có bệnh do virus Adeno gây ra ở trẻ em.
  2. Đôn đốc các xã Bình Minh, Ông Đình, Thuần Hưng hoàn thiện hồ sơ NTM kiểu mẫu, các xã Đông Tảo, An Vĩ, Thành Công, Đông Kết, Bình Kiều, Dân Tiến, Việt Hoà hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao đề nghị tỉnh thẩm định. Chỉ đạo, đôn đốc 10 xã trên hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định công nhận thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022.
  3. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình OCOP, chương trình hỗ trợ lành nghề, hỗ trợ HTX, THT, cơ giới hoá.
  4. Nghiên cứu Báo cáo về phương án phân bổ khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và môi trường, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trên địa bàn huyện.
  5. Phối hợp Sở Thông tin và truyền thông đôn đốc, hướng dẫn triển khai bồi dưỡng, tập huấn Chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã trên địa bàn huyện, tích cực tuyên truyền triển khai Đề án 06.
        6. Tổ chức, hướng dẫn, tập huấn cho 72 trường học thuộc UBND huyện sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành chung của tỉnh.
        7. Chú trọng triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Khoái Châu

Nguyễn Thắm

Phòng Văn hóa Thông tin