Công an huyện Khoái Châu: hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNEID mức 2

Công an huyện Khoái Châu: hướng dẫn tích hợp giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNEID mức 2

Công dân đã đăng ký định danh điện tử mức 2 tại Cơ quan Công an có thể tự tích hợp giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNEID trên thiết bị di động smartphone cá nhân rất dễ và thuận tiện.

Công dân cần tải ứng dụng VNEID trên cổng IOS hoặc CHPLAY trên thiết bị di động smartphone cá nhân trước. Sau đó, đăng nhập vào để sử dụng và tích hợp theo các bước sau:

Bước 1:   Chọn Mục: Ví giấy tờ

Bước 2: Trong mục Tích hợp thông tin, chọn Tạo mới yêu cầu, kích Chọn thông tin ( -->Chọn loại thông tin để tích hợp).

Bước 3: Điền thông tin vào loại giấy tờ đã chọn, kích "Gửi yêu cầu" để hoàn thành quá trình

 

Sau khi điền các thông tin yêu cầu về giấy phép lái xe hoặc bảo hiểm y tế, công dân sẽ chọn thanh màu đỏ "gửi yêu cầu" là thành công và chờ phê duyệt để sử dụng.

UBND huyện