Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 09/01/2023, Ban Thường vụ huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTV Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Đức Sơn – TUV – Bí thư huyện ủy; Hoàng Văn Tựu – Phó bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Xuân Thắng – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.
Đ/c Bùi Thế Cử - UVBTV Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Đức Sơn – TUV – Bí thư huyện ủy phát biểu tại Hội nghị
Năm 2022, Huyện ủy Khoái Châu đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố, ngày càng vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, đã kết nạp được 227 đảng viên mới, tặng huy hiệu Đảng đối với 663 đ/c đảng viên. Có 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng với 325 tập thể, 729 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tiến hành kiểm tra đối với 148 tổ chức đảng và 184 đảng viên; giám sát 95 tổ chức đảng và 145 đảng viên…. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTV Tỉnh ủy – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị trong năm 2023, Huyện ủy Khoái Châu cần tập trung quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên nhất là địa bàn khu dân cư, doanh nghiệp ngoài nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…
Tại hội nghị, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng được biểu dương, khen thưởng.

Thanh Hương – Thanh Bình

Trung tâm VH&TT huyện