Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra tỉnh

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra tỉnh

Căn cứ Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực Thanh tra tỉnh, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra tỉnh.
Tài liệu đính kèm: 1379 qd.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm:

Nguyễn Thắm

UBND huyện