Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lao động- thương binh và xã hội.
Tài liệu đính kèm: 987ub.pdf
Bảng biểu mẫu đính kèm:

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện