Khoái Châu tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng hộ huyện lần thứ 21

Khoái Châu tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng hộ huyện lần thứ 21

Ngày 27/4/2023, huyện ủy Khoái Châu tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 21 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vị quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự chỉ đạo hội nghị có: Đ/c Hoàng Văn Tựu - Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phụ trách đảng bộ huyện; Đ/c Phạm Xuân Thắng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
Đ/c Hoàng Văn Tựu - Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phụ trách đảng bộ huyện phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Phạm Xuân Thắng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023. Trong quý I, các cấp ủy trong huyện triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị Nghị quyết, Kết luận của TW, của tỉnh và của huyện, Ban hành NQ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng; tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, lành mạnh tiết kiệm. Ban hành Kế hoạch quán triệt, học tập nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh CCHC nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh”. Kiện toàn Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023”…

Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai các NQ, KL của Hội nghị TW 4, 5, 6 (Khóa XIII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 540 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xét kết nạp vào Đảng  đối với 107 quần chúng ưu tú. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn cán bộ câp huyện, cấp xã, cơ quan đơn vị thuộc thẩm quyền.
Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy, chi bộ trực thuộc kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 18 đảng viên; giám sát 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên. UBKT huyện ủy kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại 8 tổ chức đảng; giám sát 8 tổ chức đảng và 24 đảng viên…Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác dân vận tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt theo đúng quy định. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm.
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội duy trì mức tăng trưởng tốt, lĩnh vực văn hóa – xã hôi có những chuyển biến tiến bộ, công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn ổn định.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện còn có một số hạn chế: Công tác giải phòng mặt bằng còn gặp khó khăn; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo còn phức tạp; Chất lượng sinh hoạt chi bộ một số cơ sở tổ chức đảng chưa thực sự được nâng cao; công tác dân vận ở cơ sở còn nhiệu hạn chế…
Phát biểu kết luận hội nghị Đ/c Hoàng Văn Tựu đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, trong thời gian tiếp cần tập trung phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các CT, NQ của TW của tỉnh và chương trình làm việc của cấp ủy huyện, cấp ủy cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hướng dẫn quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thưc hiện Chuyên đề năm 2023; tham mưu triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng khóa XIII và các nhiệm vụ theo kế hoạch 03 của Bộ chính trị, thực hiện KL 21 của BCHTW Đảng khóa XIII… Tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Thẩm định nhân sự dự kiến ứng cử, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại. Tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước … Đồng thời các đơn vị, địa phương cần tập trung tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội./.

Thanh Hương – Hoàng Huyền

Trung tâm VH&TT huyện