Lợi ích của việc nhận lương hưu qua tài khoản; Ưu đãi dành cho khách hàng mở tài khoản tại Agribank

Lợi ích của việc nhận lương hưu qua tài khoản; Ưu đãi dành cho khách hàng mở tài khoản tại Agribank

LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHẬN LƯƠNG HƯU QUA TÀI KHOẢN
- Phương thức chi trả qua tài khoản cá nhân bảo đảm người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, an toàn, đúng thời gian quy định.
- Người hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. 
- Trong trường hợp người hưởng ốm đau hoặc có việc bận không ra điểm chi trả tập trung được vẫn nhận được lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng kịp thời.
‼️ ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI AGRIBANK:
- Miễn phí phát hành thẻ ghi nợ nội địa.
- Miễn phí dịch vụ trả lương, chi trả các chế độ cho người được hưởng chính sách …và các khoản thu nhập khác theo thỏa thuận.
- Miễn phí trích nợ tự động tài khoản khách hàng để thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền cước viễn thông.
- Miễn 100% phí chuyển tiền trong cùng hệ thống Agribank tại tất cả các kênh thanh toán của Agribank đối với khách hàng là các nhân, tổ chức.
- Cung cấp sản phẩm cho vay thấu chi tài khoản và sản phẩm thẻ tín dụng (là các sản phẩm cho vay qua thẻ) với lãi suất hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn.
- Tự động trích tiền từ tài khoản để gửi tiết kiệm gửi góp theo định kỳ với lãi suất hấp dẫn.