Khoái Châu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Khoái Châu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 5/5/2023 Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Xuân Thắng – PBTHU, Chủ tịch UBND huyện.
Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06 như: Tăng cường phối hợp với các  phòng, ban, ngành huyện, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án 06, thành lập các tổ căn cước công dân lưu động tại các xã thị trấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành đoàn thể, các thành viên trong tổ….Từ đó, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án 06.  Đến ngày 2/5/2023 toàn huyện đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân được 160,789 hồ sơ đạt 95%.
Tại hội nghị, lãnh đạo các xã thị trấn  báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; những khó khăn trong  thực hiện đề án 06; kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể để việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới đạt kết quả cao.
Thực hiện kế hoạch 1359 của Giám đốc công an tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh. Công an huyện – Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện phát động đợt thi đua đặc biệt “60 ngày đêm” thực hiện Đề án 06 trong lực lượng Công an huyện. Tập trung mọi nguồn lực cần thiết tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện. Làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Xuân Thắng – PBTHU, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, đánh giá cao các xã đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ được giao bảo đảm đạt kết quả cao.     Các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã thị trấn cần tiếp tục xác định Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, hướng đến lợi ích chung, lấy lợi ích của người dân là trung tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Các xã phấn đấu hoàn thành 8.437  hồ sơ cấp căn cước công dân xong trước ngày 20/5/2023.