Đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU dự sinh hoạt Chi bộ thôn Thọ Bình xã Tân Dân

Đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU dự sinh hoạt Chi bộ thôn Thọ Bình xã Tân Dân

          Ngày 6/6, đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU  dự sinh hoạt Chi bộ thôn Thọ Bình xã Tân Dân. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức Sơn – TUV, Cục trưởng cục thuế tỉnh; Đồng chí Đỗ Hữu Nhân – TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh;   đồng chí Cao Quang Hưng – TUV, Giám đốc sở xây dựng tỉnh. Ở huyện có đồng chí Hoàng Văn Tựu – PBTTTHU, Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách Đảng bộ huyện.

          Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông qua nghị quyết BCH Đảng bộ xã, thông báo công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ,   đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023.  Trong tháng 5, chi ủy, chi bộ thôn thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị ở địa phương ; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, cảnh quan dân cư, giới thiệu 3 quần chúng ưu tú học lớp cẩm tình Đảng, trong tháng đã lắp đặt 11 camera an ninh; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

         Các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận đưa ra các ý kiến như: tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác MT thôn,  công khai, minh bạch các khoản thu, chi trong các nhà trường; đảm bảo an toàn, chống nuối nước cho nhân dân, … 

          Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Thọ Bình, đồng chí Bùi Thế Cử - UVBTVTU, Chủ nhiệm UBKTTU đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ và những ý kiến phát biểu đóng góp dân chủ, xây dựng của các đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; Khơi thông cống rãnh, đảm bảo cảnh quan môi trường  xanh sạch đẹp, đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác phòng  chống đuối nước , đặt biển cảnh báo, tiếp tục lắp đặt các cụm, camera an ninh, đảm bảo ANTT, PCCC ở địa phương…

Đào Mến – Hoàng Huyền