Khoái Châu: Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hộ bà Bùi Thị Thục

Khoái Châu: Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả hộ bà Bùi Thị Thục

Thực hiện thông báo của UBND tỉnh và kết luận của thanh tra tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện dự án “cơ sở sản xuất chế biến nấm và sản xuất tinh dầu cây dược liệu” của công ty TNHH Tiến Trung trên địa bàn xã Hồng Tiến, Khoái Châu. Trong  ngày 03/07/2023, UBND huyện Khoái Châu tổ chức Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ bà Bùi Thị Thục, thị tứ Bô Thời xã Hồng Tiến.
Theo đó, hộ bà Bùi Thị Thục buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn của công ty TNHH Tiến Trung. Cụ thể bà Bùi Thị Thục đã lấn 579,9m2 đất của công ty TNHH Tiến Trung xây dựng tường rào cao 1,5m, phia trên bắn tôn cao 1m, nền đổ bê tông xi măng, xây dựng nhà tạm, mái lợp tôn diện tích khoảng 60m2, cao khoảng 3,5m. Cùng với đó, bà Bùi Thị Thục đã có hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của công ty TNHH Tiến Trung xây tường gạch bằng bê tông có chiều dài khoảng 7,25m, cao 1,5m chắn lối đi vào thửa đất sô 138, tờ bản đồ số 05, diện tích 11, 404m2 của công ty TNHH Tiến Trung. Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi nêu trên, phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm để khôi phục lại tình trạng diện tích đất trước khi vi phạm. Trước khi thi hành quyết định cưỡng chế,  hộ bà Bùi Thị Thục đã được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật.  UBND từ huyện đến cơ sở nhiều lần vận động, thuyết phục và yêu cầu hộ tự giác khắc phục hậu quả.  Tại buổi cưỡng chế, các đơn vị chức năng tháo dỡ công trình lán tôn, di chuyển tài sản, của hộ gia đình ra khỏi vị trí vi phạm khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm.
Việc cưỡng chế, bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện là biện pháp nhằm lập lại trật tự, kỷ cương và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, cũng là biện pháp răn đe, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, thực hiện công bằng xã hội để mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật.
 

Hoàng Huyền - Đào Mến – Thanh Bình

Trung tâm VH&TT huyện