Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn toàn huyện

Triển khai chương trình giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH trên địa bàn toàn huyện

          Nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại ngân hàng, một số mô hình vay vốn điển hình và kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời giúp người dân nâng cao hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số, ngày 25/7/2023, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành Công văn số: 5814/NHCS-HTQT&TT về việc triển khai chương trình Giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH.

          Theo đó, tại huyện Khoái Châu, để triển khai thực hiện tốt chương trình Giáo dục số cho khách hàng của NHCSXH, phòng giao dịch NHCSXH huyện Khoái Châu sẽ tập trung: Phổ biến đến các hội, đoàn thể về ý nghĩa, lợi ích trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính kỹ thuật số thông qua các bài học trực tuyến trên điện thoại thông minh. Đối tượng hướng tới sẽ là các các khách hàng của NHCSXH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Hiện tại, PGD NHCSXH huyện Khoái Châu đang hướng dẫn Hội, đoàn thể; tổ TK&VV tại 25/25 xã, thị trấn thực hiện cài đặt phần mềm giáo dục tài chính số trên điện thoại thông minh để tham gia khóa học. Đồng thời, thông qua Hội, đoàn thể; tổ TK&VV tại 25/25 xã, thị trấn sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giáo dục tài chính số tới toàn thể khách hàng của NHCSXH cùng tham gia học tập.

         Ứng dụng giáo dục tài chính số là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp khách hàng theo kịp với tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia. Ứng dụng giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững./.

Quang Tuấn – TTVH&TT