Khoái Châu thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3 tại xã Hồng Tiến

Khoái Châu thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3 tại xã Hồng Tiến

Ngày 26/09/2023, UBND huyện Khoái Châu huy động lực lượng ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ tại xã Hồng Tiến để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3 tại xã Hồng Tiến. Chỉ đạo buổi ra quân thực hiện cưỡng chế thu hồi đất có đ/c Ông Lê Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung, tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đến nay, các hộ gia đình bà Đỗ Thị Hà đang sử dụng thửa đất số 106, diện tích thu hồi 337,6m2; hộ ông Bùi Đình Bình và bà Đỗ Thị Tươi đang sở dụng thửa đất số 107, diện tích thu hồi 595,1m2 ; hộ ông Bùi Đình Bộ và bà Đỗ Thị Bích đang sở dụng thửa đất 108, diện tích thu hồi 1.446,5m2; Hộ ông Bùi Đình Điễu và bà Phan Thị Tía đang sử dụng thửa đất số 47, diện tích thu hồi 90m2; hộ ông Đỗ Xuân Nga đang sử dụng thửa đất 512, diện tích thu hồi 491,2m2. Tất cả các hộ gia đình trên đều có  địa chỉ tại thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu.
 Sau một thời gian, công tác cưỡng chế đã hoàn thành, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật; không có trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ. Ngay sau cuộc cưỡng chế, UBND huyện  đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ban Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp sạch số 3 xã Hồng Tiến./.

Hoàng Huyền – Thanh Bình

Trung tâm VH&TT huyện