Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Khoái Châu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học

Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Cụ thể, ngành đã xây dựng Kế hoạch “Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; tổ chức các hội nghị, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho đội ngũ công chức quản lý, đội ngũ giáo viên về chuyển đổi số; tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; xây dựng và khai thác hiệu quả cở sở dữ liệu dùng chung ngành giáo dục huyện. 
Cùng với đó, ngành đã triển khai các nền tảng dạy học trực tuyến, kết hợp nhiều mô hình dạy học; bước đầu hình thành kho học liệu dùng chung cho ngành Giáo dục, hình thành dữ liệu ngành Giáo dục phục vụ cho công tác quản lý ngành và quá trình phát triển chính quyền số huyện; triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số từ Phòng giáo dục và Đào tạo đến các trường học, 100% các đơn vị được trang bị đủ thiết bị đầu cuối phục vụ họp trực tuyến; triển khai số hóa và điện tử các loại hồ sơ, sổ sách, giáo án trong các cơ sở giáo dục; giải quyết thủ tục hành chính và triển khai các giải pháp không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Đào Mến

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh