Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Bước 1: Truy cập trang: https://dichvucong.hungyen.gov.vn/; Kích vào nộp qua mạng; Thực hiện việc đăng nhập (nếu có tài khoản); Đăng ký (nếu chưa có tài khoản) sau khi đăng ký tài khoản xong lại thực hiện việc đăng nhập.
Bước 2: Chọn cơ quan: UBND huyện Khoái Châu, Chọn Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (hợp tác xã); Kích vào nút Tìm Kiếm; Chọn thủ tục: Đăng ký thành lập hợp tác xã Kích nút nộp hồ sơ;; Điền đầy đủ thông tin kích nút đồng ý và tiếp tục
Bước 3: Chọn thành phần hồ sơ tải ảnh hoặc bản scan lên; kích nút đồng ý và tiếp tục; kích nút đồng ý và tiếp tục lần 2
Bước 4: Nhập mã xác nhận; Chọn nút: Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên; Kích nút nộp hồ sơ

Văn phòng HĐND & UBND huyện