Hội Cực chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với hội CCB các huyện, thị xã, thành phố quý III năm 2023

Hội Cực chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với hội CCB các huyện, thị xã, thành phố quý III năm 2023

Ngày 06/10/2023 tại trụ sở Huyện ủy Khoái Châu,  Hội Cực chiến binh tỉnh tổ chức tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực Hội Cực chiến binh tỉnh với hội Cực chiến binh các huyện, thị xã, thành phố quý III năm 2023.
Dự và chỉ đạo ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Anh Lộc – Chủ tịch hội Cực chiến binh tỉnh; ở huyện có đồng chí Hoàng Văn Tựu – Phó Bí thư TTHU, Chủ tịch HĐND huyện.
Tại hội nghị trình bày báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của hội Cực chiến binh tỉnh. 9 tháng đầu năm các cấp Hội đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp. Hội viên Cực chiến binh trong toàn tỉnh thực hiện tốt các phong trào thi đua như: “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”, “Cực chiến binh gương mẫu”, “Cực chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và đợt thi đua đặc biệt “Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương và các ngành các cấp phát động, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
Hiện nay, Toàn tỉnh có 10 CLB sản xuất kinh doanh cấp huyện, 61 CLB sản xuất kinh doanh cấp xã với hơn 1000 thành viên, 9 tháng qua thành lập mới 13 CLB CQN sản xuất kinh doanh cấp xã. Toàn tỉnh đã hiến 4,749m2 đất, ủng hộ 773 triệu đồng và 1230 ngày công lao động để xây dựng các công trình, phần việc nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, Các cấp hội duy trì và nâng cao hoạt động 381 tổ Cực chiến binh, CQN tự quản giữ gìn an ninh trật tự với trên 2.300 thành viên, 197 tổ an toàn giao thông, 364 tổ Cực chiến binh bảo vệ môi trường, 539 tổ hòa giải, dân vận khéo.…
Tại hội nghị, Hội Cực chiến binh tỉnh đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng quý IV năm 2023. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, tích cực học tập quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, nghị quyết, giữ vứng và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Các cơ sở hội tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thi đua yêu nước, tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua Cực chiến binh gương mẫu; hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội.

Đào Mến

Trung tâm VH&TT huyện