Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023, cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có hồ sơ đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
 đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
1.3. Đối với người dự tuyển dụng vào vị trí giáo viên:
Ưu tiên tuyển dụng đối với người có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp đã thực hiện ưu tiên tuyển dụng đối với người có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên nhưng vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sẽ thực hiện tuyển dụng đối với các trường hợp: (1) Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo cấp học; (2) Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, đã có nhiều năm công tác (đã tham gia hợp đồng giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông từ 02 năm trở lên) và có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm hoặc có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cấp trước ngày 22/5/2021 thì được xác định tương đương với người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo cấp học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.
1.4. Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:
- Đối với giáo viên: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao.
- Đối với vị trí viên chức còn lại: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đăng kí dự tuyển theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; đồng thời đáp ứng các điều kiện về chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm, cụ thể:
Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đăng kí dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3.1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Giáo dục mầm non trở lên.
3.2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên mà có chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm.
3.3. Vị trí Giáo viên trung học cơ sở hạng III
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên mà có chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm.
 3.4. Vị trí Giáo viên trung học phổ thông hạng III
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông. Trường hợp có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên mà có chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm.
3.5. Vị trí Phóng viên hạng III
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí theo quy định.
3.6. Vị trí công tác văn hóa, văn nghệ(Hướng dẫn viên văn hóa hạng III)
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Nghệ thuật trình diễn; Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Việt Nam học hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 110 chỉ tiêu
1. Chỉ tiêu theo từng vị trí tuyển dụng
1.1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III: 48 chỉ tiêu, trong đó:
 - Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 08 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 40 chỉ tiêu.
1.2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III: 37 chỉ tiêu, trong đó:
a. Vị trí giáo viên Văn hóa: 20 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 05 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 15 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 03 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 02 chỉ tiêu.
c. Vị trí giáo viên Giáo dục thể chất: 01 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
d. Vị trí giáo viên Tin học và công nghệ: 13 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 02 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 11 chỉ tiêu.
1.3. Vị trí Giáo viên THCS hạng III: 18 chỉ tiêu, trong đó:
a. Vị trí giáo viên Toán: 05 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 04 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
c. Vị trí giáo viên Ngữ Văn: 05 chỉ tiêu, trong đó
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 04 chỉ tiêu.
d. Vị trí giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu;
e. Vị trí giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu;
f. Vị trí giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu;
g. Vị trí giáo viên Hóa học: 03 chỉ tiêu, trong đó
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 02 chỉ tiêu.
1.4. Vị trí Giáo viên Trung học phổ thông hạng III:05 chỉ tiêu, trong đó:
a. Vị trí giáo viên Toán: 02 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 01 chỉ tiêu, trong đó:
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
c. Vị trí giáo viên Ngữ Văn: 01 chỉ tiêu, trong đó
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
d. Vị trí giáo viên Hóa học: 01 chỉ tiêu, trong đó
- Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: 01 chỉ tiêu.
1.5. Vị trí Phóng viên hạng III: 01 chỉ tiêu (tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện); tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
1.6. Vị trí Công tác văn hóa, văn nghệ (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III): 01 chỉ tiêu (tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện); tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
          2. Điều chỉnh chỉ tiêu: Sau khi kết thúc thời hạn nhận nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển theo quy định: (1) trường hợp số hồ sơ đăng ký dự tuyển theo chính sách thu hút nhiều hơn số chỉ tiêu theo thông báo tuyển dụng thu hút thì Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP sang chỉ tiêu tuyển dụng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, (2) trường hợp không có hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng theo chính sách thu hút, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sang chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, (3) trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ- CP của Chính phủ mà vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng theo Quyết định số 1930/QĐ- UBND của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng theo chính sách thu hút sang chỉ tiêu tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo quy định.
III. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1, mục IV Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
          1. Phiếu đăng kí dự tuyển.
1.1. Đối với người đăng kí dự tuyển theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, hồ sơ dự tuyển bao gồm:
          - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (gửi kèm Thông báo này);
1.2. Đối với người đăng kí dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, hồ sơ dự tuyển bao gồm:
          - Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (gửi kèm Thông báo này);
1.3. Yêu cầu về Phiếu đăng kí dự tuyển:
- Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
Đối với người trúng tuyển, sau khi trúng tuyển sẽ phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Nếu phát hiện có hành vi gian lận trong việc kê khai các thông tin trong Phiếu đăng kí dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Chủ tịch UBND huyện sẽ ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.
- Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng ở mỗi hình thức tuyển dụng (có thể đăng ký cả 2 hình thức tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện).
- Hồ sơ được đựng trong bì hồ sơ kích thước 25cmx34cm, ngoài bì ghi đầy đủ các thông tin theo quy định.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
-  Thời gian nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 14/11/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người dự tuyển dụng nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi hồ sơ dự tuyển theo đường bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND huyện Khoái Châu (Bộ phận Một cửa), địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Khoái, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, số điện thoại liên hệ: 0221.6268.119
3. Phí dự tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Trường hợp thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển nhưng không dự tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG.
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển bằng hình thức phỏng vấn theo quy định (áp dụng đối với cả tuyển dụng theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
2. Nội dung xét tuyển
2.1. Tuyển dụng theo chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
a. Xét tuyển kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định.
b. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút.
Trong trường hợp số người đăng kí dự tuyển lớn hơn số chỉ tiêu cần tuyển của từng vị trí thì thực hiện phỏng vấn làm 02 đợt:
- Đợt 1: Tổ chức phỏng vấn đối với người đăng kí dự tuyển có bằng thuộc ngành đào tạo giáo viên.
Kết thúc Đợt 1, sau khi xác định số người trúng tuyển ở từng vị trí, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, UBND huyện sẽ thông báo việc tổ chức phỏng vấn Đợt 2 đối với những người đăng kí dự tuyển không thuộc đối tượng phỏng vấn ở Đợt 1.
- Đợt 2: Tổ chức phỏng vấn đối với người đăng kí dự tuyển tại các vị trí theo thông báo sau khi kết thúc phỏng vấn Đợt 1 của UBND huyện.
c. Xác định người trúng tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức.
2.2. Tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 của Chính phủ
a. Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:
- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và các hồ sơ có liên quan (nếu có); nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.
- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kĩ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút.
b. Vòng 2 được thực hiện theo 02 đợt:
- Đợt 1: Tổ chức phỏng vấn đối với các vị trí:
+ Giáo viên Mầm non; Giáo viên Tiểu học; Công tác văn hóa, văn nghệ; phóng viên;  Giáo viên THCS; Giáo viên trung học phổ thông(Trung tâm GDNN-GDTX) đối với người đăng kí dự tuyển có bằng thuộc ngành đào tạo giáo viên.
Kết thúc Đợt 1, sau khi xác định số người trúng tuyển tại từng vị trí, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, UBND huyện sẽ thông báo việc tổ chức phỏng vấn Đợt 2 đối với người đăng kí dự tuyển không thuộc đối tượng phỏng vấn ở Đợt 1.
- Đợt 2: Tổ chức phỏng vấn đối với người đăng kí dự tuyển tại các vị trí theo thông báo sau khi kết thúc phỏng vấn Đợt 1 của UBND huyện.
c. Xác định người trúng tuyển (ở cả đợt 1 và đợt 2): Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.
+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định: điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
+ Trong trường hợp người trúng tuyển đã bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện) xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 17, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện) quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
+ Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2023 (Lịch xét tuyển cụ thể sẽ có thông báo sau).
- Địa điểm: Hội trường nhà 3 tầng- Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Thông báo này được đăng toàn văn trên Trang thông tin điện tử huyện Khoái Châu (https://khoaichau.hungyen.gov.vn), Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn thuộc huyện Khoái Châu; được thông báo trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện Khoái Châu và được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND huyện Khoái Châu, các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển; hình thức và nội dung tuyển dụng;
Phiếu đăng kí dự tuyển, hồ sơ dự tuyển; địa chỉ, số điện thoại của bộ phận nhận hồ sơ dự tuyển…) sẽ được đăng tải ít nhất 03 lần trên một số phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sẽ được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử huyện Khoái Châu để những người tham gia dự tuyển có thể tra cứu kịp thời. Mọi thắc mắc liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu (điện thoại: 0977.864.080) để được giải đáp.
Trên đây là Thông báo của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023./.
 
 
Tài liệu đính kèm: 1020__TB_UBND_06_10_2023.pdf
1. 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Nghị định 140.2017).doc
2. 4Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01- Nghị định số 115.2020).doc
                               

Phòng Nội vụ

UBND huyện