Tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng về chuyển đổi số năm 2023

Tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng về chuyển đổi số năm 2023

          Ngày 12/10/2023,  tại Hội trường Nhà Văn hóa huyện, Sở Thông tin truyền thông tỉnh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng chuyển đổi số năm 2023. Dự và chỉ đạo buổi tập huấn có đ/c Đỗ Đình Quang, Phó giám đốc sở thông tin và truyền thông.

         Tại buổi tập huấn, hơn 300 đồng chí là các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn huyện đã được giảng viên là lãnh đạo, cán bộ của Sở Thông tin truyền thông đã truyền đạt các chuyên đề về cẩm nang cơ bản về chuyển đổi số; cẩm nang cho ngườ dân; công dân số là ai? cẩm nang cho doanh nghiệp; cẩm nang cho cơ quan nhà nước; Hướng dẫn mô hình và nội dung chuyển đổi số cấp huyện; Hướng dân mô hình và nội dung chuyển đổi số cấp xã. Xã hội số và những ứng dụng số mà người dân. doanh nghiệp quan tâm và kỹ năng tuyên truyền và những lưu ý trong phổ cập kỹ năng số cộng đồng.

          Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động sẽ từng bước nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Từ đó sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị để thúc đẩy việc thực hiện công tác chuyển đổi số góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

 

Hoàng Huyền – Thanh Bình