KHAI MẠC LỄ HỘI ĐỀN AN LẠC - KỶ NIỆM 865 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỨC THÁNH ĐỖ ANH VŨ THƯỢNG THƯ THÁI ÚY PHỤ QUỐC CÔNG THẦN TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ

KHAI MẠC LỄ HỘI ĐỀN AN LẠC - KỶ NIỆM 865 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỨC THÁNH ĐỖ ANH VŨ THƯỢNG THƯ THÁI ÚY PHỤ QUỐC CÔNG THẦN TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ

        Ngày 3/11 xã Đồng Tiến long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đền An Lạc - kỷ niệm 865 năm ngày mất của Đức Thánh Đỗ Anh Vũ, Thượng Thư Thái Úy phụ quốc công thần thời nhà Lý.

       Đền An Lạc thờ Đức Thánh Đỗ Anh Vũ, Thượng Thư Thái Úy phụ quốc công thần thời nhà Lý. Một vị tướng tài lừng lẫy 4 phương – Niên hiệu Bảo Khánh thứ 3 nhà vua sai ông mang 30 vạn quân ra trấn giữ Cửa Bể (đó là một vùng Nội Nhật Nam, Âm Nhã), đứng trức đồn lũy của quân giặc đóng dày đặc, nhưng với lòng căm thù giặc cướp nước, với tinh thần dũng cảm mưu trí ông cùng quân sỹ đã phá tan thế giặc, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc. Sau đó ông lại được triều đình giao nhiệm vụ dẹp phiến loạn ở Nam Quang và mở mang bờ cói đất nước hùng mạnh. Đức Thánh Đỗ Anh Vũ là một vị quan đại thần có tài trên cả 2 mặt văn và võ, triều đình đã phong cho ông chức Thượng Thư Thái Úy và được mang họ của Vua.Theo thần tích thì Đền An Lạc là nơi ông cất tiếng khóc chào đời và cũng là nơi ông trút hơi thở cuối cùng, nhân dân địa phương vô cùng thương xót ông, đã xây ngôi đền để tôn thờ ông, người đã có công lao to lớn trong sự nghiệp đánh đuổi quân xâm lược, mở mang bờ cõi xây dựng đất nước. Đền An Lạc được nhà nước công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc Gia năm 1992.

       Lễ hội Đền An Lạc xã Đồng Tiến diễn ra trong 3 ngày từ mồng 02 đến mồng 04/11/2023 tức 19, 20 và 21/9 năm Quý Mão, để tưởng nhớ công đức của của Đức Thánh Đỗ Anh Vũ, Thượng Thư Thái Úy phụ quốc công thần thời nhà Lý. Trong lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như: tế lễ, dâng hương và giao lưu văn nghệ…

 

Hoàng Huyền – Thanh Bình