Thông báo tạm dừng việc mời tham gia đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (đợt 2).

Thông báo tạm dừng việc mời tham gia đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (đợt 2).

Số, ký hiệu: 1039/TB-UBND

Người ký: Đ/c Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND huyện

Ngày ban hành: 06/11/2023

Trích yếu: Thông báo tạm dừng việc mời tham gia đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở Khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu (đợt 2).

Tài liệu đính kèm: 1039_TB_UBND_06_11_2023.pdf

UBND huyện