Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu

Đoàn ĐBHĐND Tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu

          Ngày 10/11, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri huyện Khoái Châu trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Đức Sơn – TUV – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; ông Phạm Xuân Thắng – Phó bí thư HU – Chủ tịch UBND huyện.

         Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Khoái Châu thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện thường lệ cuối năm 2023; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 của tỉnh, của huyện.

         Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Khoái Châu đã phản ánh, kiến nghị một số nội dung : Công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; hoạt động duy tu, khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi để bảo đảm sản xuất; khó khăn trong tìm đầu ra cho nông sản; ô nhiễm môi trường do chăn nuôi trong khu dân cư; tình trạng học sinh THCS –THPT sử dụng xe đạp điện, xe máy điện gây mất ATGT; lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Quán Cà – Tân Dân ….

         Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, huyện  tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết.

Thanh Hương – Thanh Bình