Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy

Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy

Công an huyện