Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023

Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển , xét tuyển công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023; Thực hiện Thông báo số 1020/TB-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2023,
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp huyện Khoái Châu năm 2023 thông báo một số nội dung sau:
1. Tài liệu ôn tập, nội quy, quy chế tuyển dụng
- Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu, địa chỉ: www.khoaichau.hungyen.gov.vn.
2. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
3. Thời gian và địa điểm làm thủ tục dự tuyển
Thí sinh có mặt vào hồi 6 giờ 45 phút tại Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Khoái Châu (Địa chỉ: số 02, Ngõ 64, đường Nguyễn Khoái, thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) ngày 22/12/2023 (thứ Sáu) để làm thủ tục.
4. Thời gian và địa điểm tổ chức khai mạc, phỏng vấn
- Lễ khai mạc kỳ xét tuyển viên chức năm 2023: 7 giờ 30 phút ngày 22/12/2023 (thứ Sáu).
- Thời gian phỏng vấn: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 22/12/2023 (thứ Sáu), cụ thể lịch phỏng vấn như sau:
+ Buổi sáng: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Giáo viên Mầm non, Giáo viên THCS(môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Giáo viên THPT thuộc Trung tâm GDNN - GDTX(môn: Ngữ văn, Toán).
+ Buổi chiều: Thí sinh có mặt từ 13 giờ 15 phút. Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, phỏng vấn đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Giáo viên Tiểu học (môn: Văn hóa, Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tin học - Công nghệ, Giáo dục thể chất).
- Địa điểm khai mạc và phỏng vấn: Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Khoái Châu ( Số 02, Ngõ 64, đường Nguyễn Khoái, thị Trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).
5. Yêu cầu đối với thí sinh đến tham dự phỏng vấn
- Trong thời gian tổ chức khai mạc và phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn phải có mặt tại phòng tổ chức khai mạc và phòng tổ chức phỏng vấn đúng thời gian quy định tại Thông báo này. Đồng thời mang theo bản chính Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân (Còn hạn) để làm thủ tục trước khi vào phòng phỏng vấn theo quy định.
- Trường hợp các thông tin liên quan của thí sinh dự phỏng vấn chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, thí sinh dự phỏng vấn phải liên hệ và thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức. Thí sinh được cung cấp giấy nháp và bút viết.
- Hội đồng tuyển dụng chỉ thực hiện kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn 01 lần theo quy định. Đối với những trường hợp người dự tuyển không có mặt vào thời gian quy định (vì bất cứ lý do nào) thì coi như bỏ không tham gia phỏng vấn.
Hội đồng tuyển dụng yêu cầu thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 kỳ xét tuyển viên chức nắm rõ các thông tin trên để đến tham gia phỏng vấn theo đúng quy định. Nếu thí sinh có vướng mắc liên hệ với Hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại: 0974.592.493/ 0986.475.845 để được giải đáp./.
Tài liệu đính kèm: TB20_1.pdf

UBND huyện