Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 31/01/2024, Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị tổng  kết công tác Tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Hải Ngọc – UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện.
Đ/c Đào Hải Ngọc – UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
         Năm 2023, công tác tư pháp trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều kết quả, đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Trong năm, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo theo quy định; triển khai kịp thời các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cập nhật văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình tuyên truyền phổ biến và mô hình hoà giải hoạt động hiệu quả để đáp ứng yêu cầu tiêu chí Nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Toàn huyện có 175 người là tuyên truyền viên tại các xã, thị trấn, 806 hoà giải viên ở cơ sở. Trong năm đã hòa giải thành công 1641 vụ (Đạt tỷ lệ 80%).
 
Ngoài ra, Phòng Tư pháp huyện còn thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đến cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn theo quy định của Luật Hộ tịch và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chứng thực; Tất cả các thủ tục hộ tịch được đăng ký trên phần mềm điện tử hộ tịch tạo bước chuyển biến tích cực trong áp dụng các thủ tục đăng ký trên hệ thống Một cửa điện tử, một cửa liên thông mang lại hiệu quả cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Phòng đã hướng dẫn người dân thực hiện tốt đăng ký hộ tịch, chứng thực điện tử đảm bảo các nghiệp vụ được hướng dẫn cụ thể đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Thường xuyên trao đổi với cơ sở để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện 2 nhiệm vụ của Đề án 02 thực hiện 02 thủ tục liên thông đảm bảo, hướng dẫn thanh toán trực tuyến ko dùng tiền mặt, chứng thực điện tử, số hoá hồ sơ dữ liệu hộ tịch và kết quả thực hiện thủ tục điện tử, 25 bộ phận một cửa tại 25 xã thị trấn do công chức tư pháp trực và hướng dẫn các thủ tục thuộc lĩnh vực hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên dịch vụ công.
Đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 310 quyết định, số tiền phạt là 2.520.000.000đ. Tập trung chủ yếu xử phạt trong lĩnh vực vi phạm về Quân sự, quốc phòng, An ninh trật tự, giao thông đường bộ, đê điều, phòng cháy chữa cháy.
Tại hội nghị, cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn trong thời gian qua, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác chuyên môn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đào Hải Ngọc – UVBTVHU, PCTTT UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới ngành Tư pháp huyện cần triển khai thực hiện có hiệu quả  về công tác CCHC, cải cách Tư pháp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt công tác Tư pháp trong năm 2024.
 Với sự nỗ lực của toàn ngành, năm 2023, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp hộ tịch tại cơ sở năm 2023.

Đào Mến

Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh huyện