Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến

Trích yếu: Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến
Đơn vị ban hành: UBND huyện Khoái Châu
Ngày ban hành văn bản:  15/5/2024
Số, ký hiệu:  322/TB-UBND
Tài liệu đính kèm: 322 TB_1.pdf

Phòng Tài chính - Kế hoạch