Đền Phố Hòa

Lễ hội đình Phố Hòa.

Thành Hoàng được thờ: Đức Đại Vương <Chử Đồng Tử>.

 Tương truyền rằng, Chử Đồng Tử cùng vợ là Tiên Dung công chúa giúp dân làng lập phố xá, dậy dân cấy trồng, giúp dân chống thiên tai, nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 10/9 đến ngày 12/9 âm lịch. Rước từ đình thôn Thượng rước đến đình thôn Hạ, thôn Trung  sau đó rước quay trở về đình thôn Thượng.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: kéo co, bắt vịt, đập niêu, cầu kiều...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: hát chèo, hát quan họ...

Văn Hóa