Vài nét tổng quan

 Lăng Nguyễn Bá Khanh nằm ở cánh đồng Đông Nam của thôn Hạ xã An Vỹ.

 Nguyễn Bá Khanh quê ở thôn Hạ xã An Vỹ, làm Thái giám cho triều đình Lê Trinh cuối thế kỷ 17. Ông mất khoảng đầu thế kỷ 18, thọ 84 tuổi. Theo hậu thần bia ký tại làng khắc năm 1770 cho biết: Nguyễn Bá Khanh là quan thị , giữ chức cận thị nội giám, Tư lễ giám, Tổng nội giám, Đô đốc phủ, Tả tưởng quân, Thái tể đại tử đồ, Tước trực trung hầu. Có công triêu dụ dân lưu tán sau 10 năm giặc dã trở về quê cũ xây dựng quê hương, được nhân dân xã tôn làm Hậu thần.

 Lăng Nguyễn Bá Khanh được xây vào giữa thế kỷ 18, trên diện tích 280m vuông, được bảo tồn khá tốt, gồm tường bao, 8 lính hầu, 1 voi, 1 ngựa, 2 chó, sập, đẳng, bát hương, cây đèn, bia ký đều được khắc bằng đá. Cách Lăng 15m về phía Tây Nam là mộ Nguyễn Bá Khanh, do bị đào làm đường nên phải khai quật năm 1982. Tuy qua hơn 2 thế kỷ, di hài Nguyễn Bá Khanh còn bảo lưu tương đối tốt cùng với các đồ tùy táng. Những di vật này đã được bảo lưu tại bảo tàng tỉnh.

 Di tích Lăng Nguyễn Bá Khanh được xếp hạng quốc gia theo quyết định 267 tháng 1 năm 1998.

 

Văn Hóa