Công văn nộp thuế điện tử và trình tự thủ tục nộp thuế điện tử

Chi cục Thuế huyện Khoái Châu thông báo về Công văn nộp thuế điện tử và trình tự thủ tục nộp thuế điện tử.

 Chi tiết xem và dowload tại đây:

Chi cục Thuế