Khoái Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế

"Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2017, huyện lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phát triển kinh tế-xã hội".

         Năm 2017, năm thứ 2 thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Khoái Châu phấn đấu đạt các  mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,9%, giá trị thu trên 1 ha canh tác là 185 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng/năm, có thêm từ 3 đến 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều…

Nông dân xã Hàm Tử (Khoái Châu) chăm sóc nhãn

         Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phạm Xuân Thắng cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2017, huyện lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phát triển kinh tế-xã hội.
 
         Trong sản xuất nông nghiệp huyện chỉ đạo tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp các chương trình, đề án và quy hoạch của ngành Nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang mô hình tổng hợp, khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tích tụ ruộng đất, thực hiện mô hình “cánh đồng liên kết sản xuất” và chăn nuôi xa khu dân cư, sản xuất theo hướng quy mô lớn, an toàn thực phẩm, có sự gắn kết giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm hỗ trợ nông dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và xúc tiến thương mại, nhất là với sản phẩm nhãn Khoái Châu, tiến tới xuất khẩu nhãn ra thị trường nước ngoài.
 
          Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, huyện tích cực đôn đốc các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt sớm hoàn thành đi vào hoạt động, đặc biệt khuyến khích, động viên các dự án mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất công nghiệp..
 
         Về thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện chú trọng đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhất là đối với những xã đã hoàn thành dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp và những khu đã chuyển đổi cây trồng, vùng sản xuất chuyên canh…
 
        Với giải pháp phù hợp, sự điều hành quyết liệt, ngay từ đầu năm 2017, sản xuất nông nghiệp của huyện Khoái Châu bước đầu đạt kết quả tốt: 2500 ha lúa xuân của được cấy trong khung thời vụ tốt nhất, sinh trưởng phát triển tốt, với các giống chủ lực như Nếp Hưng Yên, Bắc thơm số 7… Trong phong trào trồng cây mùa xuân, toàn huyện trồng được 13 nghìn cây các loại. Đàn gia súc, gia cầm gồm 2400 con bò, khoảng 1 triệu con gà được bảo vệ tốt. 
 
        Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đạt được kết quả bước đầu. Ngoài các dự án đã đi vào hoạt động, 18 công trình đã khởi công xây dựng trên địa bàn từ năm 2016 được đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm. Việc giải phóng mặt bằng khu hạ tầng An Vĩ có nhiều khởi sắc.
 
        Tại xã Tân Châu, ông Đỗ Văn Ngời, Bí thư Đảng ủy xã  cho biết: Nhờ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, kinh tế -  xã hội của xã Tân Châu phát triển khá nhanh và bền vững. Năm 2016 tổng giá trị sản phẩm đạt gần 500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7%. Đầu năm 2017, xã đã có nhiều tin vui, mỗi cây bưởi giống có giá bán từ 7- 8000 đồng với diện tích 50 ha cây giống sẽ góp phần nâng thu nhập bình quân trên mỗi ha canh tác của xã đạt trên 172 triệu đồng/năm. Được tỉnh, huyện hỗ trợ xi măng, cát vàng nhân dân các thôn Hòa Hợp, Mãn Hòa… phấn khởi hoàn thiện khoảng 2,6 km đường bê tông xi măng ra đồng, mặt đường rộng từ 3,5 m trở lên. Thôn Hồng Quang vừa khánh thành đưa vào sử dụng nhà văn hóa như vậy cả 6/6 thôn trong xã đều có nhà văn hóa…
 
        Với kết quả bước đầu đạt được, tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Khoái Châu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2017.

Theo baohungyen.vn