Giới thiệu vùng đất Khoái Châu

Khoái Châu ngày nay

          Khoái Châu là huyện lớn nhất tỉnh Hưng Yên, gồm 25 xã, thị trấn, là huyện nằm phía Tây của tỉnh Hưng Yên, ven bờ tả ngạn sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội – Hưng Yên – Hải Phòng – Quảng Ninh) . tổng diện tích tự nhiên 13.091,63ha chiếm 34,65% ; đất đai màu mỡ, người nông dân năng động, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi. Với đặc điểm là huyện thuần nông, nông nghiệp là chủ đạo, sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, luôn dẫn đầu tỉnh về năng suất, sản lượng, chất lượng lúa gạo, hoa màu, cây ăn quả hàng năm và là một trong những địa phương cung cấp nguồn nông sản, hàng hóa lớn cho Thủ đô Hà Nội.
          Cùng với phát triển của nông nghiệp, Khoái Châu là huyện có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh, điển hình là các xã phía Bắc huyện như: Bình Minh, Đông Tảo, Dạ Trạch, Ông Đình, Tân Dân, An Vĩ, Tứ Dân và một số xã ngoại bối như: Tân Châu, Đông Ninh, …ở những xã còn lại vẫn đang tiếp tục chuyển đổi.
          Phía Đông ưu tiên phát triển tạo thành các khu công nghiệp: Tân Dân, Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, ...
           Phía Nam ưu tiên phát triển tạo thành các khu công nghiệp: Thuần Hưng, Thành Công, ...

Nguyễn Thắm

Văn phòng