Triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Cơ quan ban hành: Triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Số, ký hiệu: 29/KH-UBND

Ngày ban hành: 20/3/2019

Người ký văn bản: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện

Trích yếu: V/v Triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Tài liệu đính kèm: 29.signed.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng