Triển khai, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Triển khai, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Cơ quan ban hành: Triển khai, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Số, ký hiệu: 45/KH-UBND

Ngày ban hành: 20/4/2018

Người ký văn bản: Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: V/v Triển khai, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Tài liệu đính kèm: 45.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng