Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Cơ quan ban hành: UBND huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 4216/QĐ-UBND

Ngày tháng năm: 02/11/2018

Người ký ban hành: Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện

Trích yếu: Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Tài liệu đính kèm: 4216.signed.pdf

Nguyễn Thắm

Ủy ban nhân dân huyện