Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019

UBND huyện Khoái Châu lập danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2019 như sau:
TT
Tên sản phẩm
Cơ sở công nghiệp nông thôn
Địa chỉ
Ghi chú
1
Tinh bột nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Thôn Tân Hưng, Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
 
2
Bột nghệ Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Thôn Tân Hưng, Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên
 
3
Nano Curcumin Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Thôn Tân Hưng, Chí Tân, Khoái Châu, Hưng Yên

 

 

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu