Quy trình: cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 61.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng