Quy trình: chuyển học sinh Trung học cơ sở đến huyện, tỉnh khác học tập

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục chuyển học sinh Trung học cơ sở đến huyện, tỉnh khác học tập

Ngày ban hành: 29/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 60.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng