Quy trình: tiếp nhận học sinh trung học cơ sở ở huyện, tỉnh khác đến học tập

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục tiếp nhận học sinh trung học cơ sở ở huyện, tỉnh khác đến học tập

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 59.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng