Quy trình: cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện cho phép hoạt động đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 58.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng