Quy trình: xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 54.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện