Quy trình: xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 53.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện