Quy trình: đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 51.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện