Quy trình: Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Mục đích: Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Ngày ban hành: 28/9/2018

Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 184.pdf

Nguyễn Thắm

Văn phòng UBND huyện