Chính sách chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 huyện Khoái Châu

Chính sách chất lượng thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 huyện Khoái Châu

Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc ban hành "chính sách chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Khoái Châu. Ủy ban nhân dân huyện cam kết giải quyết các thủ tục hành chính công cho tổ chức, cá nhân với phương châm: Tận tình - Công khai - HIệu quả - Đúng pháp luật

Tài liệu đính kèm: 2761.signed.pdf

Đơn vị ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu

Ngày ban hành: 19/02/2021

Người ký văn bản: Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch UBND huyện

Trích yếu văn bản: Về việc ban hành "chính sách chất lượng" thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Khoái Châu

Nguyễn Thắm

UBND huyện Khoái Châu