Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID

Ứng dụng VNEID là một ứng dụng dùng để khai bao ý tế và di chuyển nội địa được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và Bộ Công an. Khi đăng ký ứng dụng VNEID, người dân sẽ được cung cấp một mã QR. Vì vậy, người dùng có thể khai báo trên ứng dụng này và trình mã QR với các trạm kiểm soát để được thông qua nhanh chóng. Đối tượng sử dụng của ứng dụng này chính là những công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam.

Căn cứ công văn số 22/TCTTKĐA ngày 15/8/2022 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hưng Yên về việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID. Tổ công tác triển khai đề án 06 huyện Khoái Châu hướng dẫn các phòng, ban, ngành huyện, các xã thị trấn triển khai thực hiện theo công văn hướng dẫn đính kèm./.

CV đính kèm: 10.pdf

Hình ảnh hướng dẫn: 

Bước 1: Tải ứng dụng

Bước 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm

 

Hoàng Nam